Links

Homepages van andere Ridderschappen Omdat wij generlei invloed hebben op de vormgeving, noch op de inhoud van deze verwijzingen, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de vorm en de inhoud daarvan. Ridderlijke Orden en Ridderschappen Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht, – www.ridderlijkeduitscheorde.nl Johanniter Orde – www.johanniter.nl Maltezer Orde – www.maltezerorde.nl De Nederlandse Ridderschappen – www.ridderschap.nl…

Over

Wie zijn wij Er heeft van 1814 tot 1850 een Ridderschap van Zeeland bestaan. In die tijd vervulden de ridderschappen een staatsrechtelijke functie. In een viertal provincies in Nederland zijn de ridderschappen als particuliere verenigingen blijven bestaan, dan wel zijn zij heropgericht. In 2004 is de Ridderschap van Zeeland heropgericht als een vereniging, gevestigd in…

Literatuur

Literatuur over Adel en Regenten in Zeeland De Ridderschappen in het Koninkrijk der Nederlanden van 1814-1850 door: W.J.d’Ablaing van Giessenberg (‘s Gravenhage 1875). Empel,M.van, en Pieters.H. ” Zeeland door de eeuwen heen” in 18 afleveringen, den Boer Middelburg 1931-1940 Water, Willem te,”Het hoog adelijk en adelrijk Zeelant”,Middelburg 1761 Nagtglas,f. “Levensberichten van Zeeuwen” Middelburg 1890-1893 Zeeuws…

Lid Worden

Het lidmaatschap van de Ridderschap staat open voor meerderjarige mannelijke leden van de Nederlandse adel, die voldoen aan tenminste één van de volgende criteria: 1 Behorend tot een van de geslachten, welke vóór 1848 in de Ridderschap van Zeeland beschreven zijn. 2 Behorend tot een geslacht, dat niet beschreven was in de Zeeuwse Ridderschap, maar…

Geschiedenis

Voordracht uitgesproken ter gelegenheid van de heroprichting van de Ridderschap van Zeeland op 28 augustus 2004 Door drs C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, voorzitter van de Hoge Raad van Adel, Ridderschap van Zeeland ten aanzien van de leden van de Ridderschap 1814-1850. Door het ontbreken van een ridderschap in Zeeland ten tijde van de…