Geschiedenis

Voordracht uitgesproken ter gelegenheid van de heroprichting van de Ridderschap van Zeeland op 28 augustus 2004 Door drs C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, voorzitter van de Hoge Raad van Adel, Ridderschap van Zeeland ten aanzien van de leden van de Ridderschap 1814-1850. Door het ontbreken van een ridderschap in Zeeland ten tijde van de…