Stichting Cultuur Historisch Erfgoed Ridderschap Zeeland

 

Doel

De stichting  “Stichting Cultuur Historisch Erfgoed Ridderschap Zeeland” is op 6 januari 2017 opgericht met het doel cultuur historische activiteiten in relatie tot de provincie Zeeland te ondersteunen. Met de oprichting van deze stichting wordt nadere invulling gegeven aan artikel 2 van de Statuten van de Ridderschap van Zeeland: Het verlenen van materiële en immateriële hulp aan instellingen en projecten gericht op en ter instandhouding van cultuurhistorische waarden met betrekking tot de provincie Zeeland. De stichting ambieert de status van culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te verkrijgen.  De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 68357990. Het RSIN nummer is 857409335.

Beleid

Bijgevoegd document geeft het beleidsplan van de stichting weer:

Beleidsplan Stichting Cultuur Historisch Erfgoed Ridderschap Zeeland definitief

Bestuur

Het bestuur bestaat uit

Jhr. J.H de Jonge, president, vertegenwoordigt de Stichting naar buiten. In deze functie heeft hij contact met culturele instellingen en overheidsbestuurders.

Jhr. drs. M.R. Snouck Hurgronje, vice president, vervangt de president in diens afwezigheid.

Jhr. mr V.M. de Brauw, secretaris notuleert de vergaderingen van het bestuur en houdt correspondentie bij naar buiten.

Jhr. drs. A.J. van Citters, thesaurier, beheert de financiële middelen en verzorgt de administratie en de benodigde fiscale zaken van de stichting.

Jhr. mr D.F.I. Schorer, lid, is verantwoordelijk voor specifieke projecten.

Jhr. mr A van Doorn, lid, is verantwoordelijk voor specifieke projecten.

Mr H Baron Huyssen van Kattendijke, lid, is verantwoordelijk voor specifieke  projecten.

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor door hun verrichte werkzaamheden. De stichting kan besluiten een vergoeding te geven aan bestuurders voor door hen gemaakte (reis)kosten tot een maximum van de fiscaal toegestane vergoeding.

Contactgegevens

Adres van de stichting is Arubalaan 7, 1213 VE Hilversum

Verslag en verantwoording

Bijgevoegd is de financiële verantwoording van de stichting per eind 2019.

Verslag activiteiten Cultuur Historisch Erfgoed Ridderschap van Zeeland 2019